Limb-Girdle muskeldystrofi type R8 (2H)


Engelsk navn: TRIM32-related limb-girdle muscular dystrophy R8
Engelske synonym: Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2H,LGMD due to TRIM32 deficiency,LGMD type 2H,LGMD2H,Limb-girdle muscular dystrophy due to TRIM32 deficiency,Limb-girdle muscular dystrophy type 2H,Sarcotubular myopathy,TRIM32-related LGMD R8


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 1878
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)