Limb-girdle muskeldystrofi type R3 Alpha-sarcoglycan-relatert

Også kjent som: Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2D, LGMD 2D, Limb-girdle muskeldystrofi type R3 Alpha-sarcoglycan-relatert, Limb Girdle 2D
Engelsk navn: Alpha-sarcoglycan-related limb-girdle muscular dystrophy R3
Engelske synonym: Alpha-sarcoglycan-related LGMD R3,Alpha-sarcoglycanopathy,Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2D,LGMD due to alpha-sarcoglycan deficiency,LGMD type 2D,LGMD2D,Limb-girdle muscular dystrophy due to alpha-sarcoglycan deficiency,Limb-girdle muscular dystrophy type 2D


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 62
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (5)