Limb girdle muskeldystrofi type R17 (2Q)


Engelsk navn: Plectin-related limb-girdle muscular dystrophy R17
Engelske synonym: Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2Q,LGMD type 2Q,LGMD2Q,Limb-girdle muscular dystrophy type 2Q,Plectin-related LGMD R17


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 254361
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)