Limb girdle muskeldystrofi type R16 (2P)


Engelsk navn: Alpha-dystroglycan-related limb-girdle muscular dystrophy R16
Engelske synonym: Alpha-dystroglycan-related LGMD R16,Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2P,LGMD type 2P,LGMD2P,Limb-girdle muscular dystrophy type 2P


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 280333
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)