Limb girdle muskeldystrofi type R15 (2O)


Engelsk navn: POMGNT1-related limb-girdle muscular dystrophy R15
Engelske synonym: Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2O,LGMD type 2O,LGMD2O,Limb-girdle muscular dystrophy type 2O,POMGNT1-related LGMD R15


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 206564
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)