Limb girdle muskeldystrofi type R13 (2M)


Engelsk navn: Fukutin-related limb-girdle muscular dystrophy R13
Engelske synonym: Autosomal recessive LGMD type 2M,Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2M,Fukutin-related LGMD R13,LGMD type 2M,LGMD2M


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 206554
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)