Limb Girdle 2J

Også kjent som: Limb-girdle muskeldystofi type R10 (2J), Limb-girdle muskeldystrofi type R10 Titin-relatert
Engelsk navn: Titin-related limb-girdle muscular dystrophy R10
Engelske synonym: Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2J,LGMD type 2J,LGMD2J,Limb-girdle muscular dystrophy type 2J,Titin-related LGMD R10


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 140922
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)