Limb girdle muskeldystrofi type D3 (1G)


Engelsk navn: HNRNPDL-related limb-girdle muscular dystrophy D3
Engelske synonym: Autosomal dominant limb-girdle muscular dystrophy type 1G,HNRNPDL-related LGMD D3,LGMD type 1G,LGMD1G,Limb-girdle muscular dystrophy type 1G


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 55596
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)