Limb girdle muskeldystrofi type D2 (1F)


Engelsk navn: TNP03-related limb-girdle muscular dystrophy D2
Engelske synonym: Autosomal dominant limb-girdle muscular dystrophy type 1F,LGMD type 1F,LGMD1F,Limb-girdle muscular dystrophy type 1F


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 55595
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)