Limb girdle muskeldystrofi type D1 (1D)


Engelsk navn: DNAJB6-related limb-girdle muscular dystrophy D1
Engelske synonym: Autosomal dominant limb-girdle muscular dystrophy type 1D,DNAJB6-related LGMD D1,LGMD type 1D,LGMD1D,Limb-girdle muscular dystrophy type 1D


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 34516
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)