Limb-girdle muskeldystofi type R6 (2F)


Engelsk navn: Delta-sarcoglycan-related limb-girdle muscular dystrophy R6
Engelske synonym: Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2F,Delta-sarcoglycan-related LGMD R6,Delta-sarcoglycanopathy,LGMD due to delta-sarcoglycan deficiency,LGMD type 2F,LGMD2F,Limb-girdle muscular dystrophy due to delta-sarcoglycan deficiency,Limb-girdle muscular dystrophy type 2F


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 219
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)