Limb-girdle muskeldystofi type R5 (2C)


Engelsk navn: Gamma-sarcoglycan-related limb-girdle muscular dystrophy R5
Engelske synonym: Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2C,Gamma-sarcoglycan-related LGMD R5,Gamma-sarcoglycanopathy,LGMD due to gamma-sarcoglycan deficiency,LGMD type 2C,LGMD2C,Limb-girdle muscular dystrophy due to gamma-sarcoglycan deficiency,Limb-girdle muscular dystrophy type 2C


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 353
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)