Lebers hereditære optikusnevropati

Også kjent som: LHON
Engelsk navn: Leber hereditary optic neuropathy
Engelske synonym: LHON,Leber optic atrophy


Definisjon

Lebers hereditære optikusnevropati (LHON) debuterer etter fylte to år og kjennetegnes av plutselig og raskt synstap med degenerasjon av synsnerven og netthinnen og varierende nevrologiske symptomer.

Fra Orphanet

ORPHA: 104
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: H47.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)