Kraniosynostoser syndromale

Også kjent som: Syndromic craniosynostosis
Engelsk navn: Syndromic craniosynostosis


Definisjon

Kraniosynostose skyldes en for tidlig sammenvoksing av en eller flere av kraniets sømmer. Ved behov for operasjon benyttes det vanligvis en type kikkhullskirurgi  med etterfølgende hjelmbehandling.

Fra Orphanet

ORPHA: 139393
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)