Kortvoksthet

Kortvoksthet er ingen diagnose, men en beskrivelse av lav total kroppshøyde. I Norge er grensen satt til 150 centimeter for kvinner og 161 centimeter for menn. For barn går grensen ved nederste kurve på høydeskjemaet (under 3-persentilen).

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider
Les mer på helsenorge.no
Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (6)

  |  10 min

Utfordringer for kortvokste

Filmen har som hensikt å vise hvor problematisk hverdagen kan være til en som er kortvokst og hvorfor tilrettelegging og hjelpemidler er viktig for at de skal kunne bidra i samfunnet.