Kongenitt nevronal ceroid lipofuscinose

Også kjent som: CNCL
Engelsk navn: Congenital neuronal ceroid lipofuscinosis
Engelske synonym: Congenital NCL


Definisjon

Congenital neuronal ceroid lipofuscinosis (CNCL) is a severe form of neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL; see this term) with onset at birth characterized by primary microcephaly, neonatal epilepsy, and death in early infancy.

Fra Orphanet

ORPHA: 168486
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E75.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)