Kleefstras syndrom, due to 9q34 mikrodelesjon

Også kjent som: 96147, 9q34.3, Kleefstra syndrome due to 9q34 microdeletion
Engelsk navn: Kleefstra syndrome due to 9q34 microdeletion
Engelske synonym: 9q subtelomeric deletion syndrome,9qSTDS,Kleefstra syndrome due to 9q subtelomeric deletion,Kleefstra syndrome due to del(9)(q34),Kleefstra syndrome due to monosomy 9q34


Definisjon

This disease is described under Kleefstra syndrome

Fra Orphanet

ORPHA: 96147
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q87.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)