Juvenil nevronal ceroid lipofuscinose

Også kjent som: JNCL, barnedemens, Spielmeyer-Vogts sykdom
Engelsk navn: Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis
Engelske synonym: Batten disease,JNCL,Juvenile NCL,Spielmeyer-Vogt disease


Definisjon

A genetically heterogeneous group of neuronal ceroid lipofuscinoses (NCLs) typically characterized by onset at early school age with vision loss due to retinopathy, seizures and the decline of mental and motor capacities.

Fra Orphanet

ORPHA: 79264
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E75.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)

Jente med hvit stokk og solbriller
  |  45 min

JNCL og fysisk aktivitet

Hovedfokus i kurset er å fremme god helse gjennom ulike former for fysisk aktivitet for elever med juvenil nevronal ceroid lipofuscionose (JNCL) i skolen.