Isolated hemihyperplasia


Engelsk navn: Isolated hemihyperplasia
Engelske synonym: Hemi 3 syndrome,Hemicorporal hypertrophy,Isolated hemihypertrophy


Definisjon

Isolated hemihyperplasia is a rare overgrowth syndrome characterized by an asymmetric regional body overgrowth, involving at least one limb, and associated with an increased risk of developing embryonal tumors, principally nephroblastoma (see this term) and hepoblastoma.

Fra Orphanet

ORPHA: 2128
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)