Isolated focal cortical dysplasia type I


Engelsk navn: Isolated focal cortical dysplasia type I
Engelske synonym: FCD type I


Definisjon

Det er for tiden ingen tilgjelig informasjon om denne undertypen. Se lenkene under for mer informasjon.

Fra Orphanet

ORPHA: 268961
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q04.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)