Gallegangsatresi

Også kjent som: Isolert gallegangsatresi
Engelsk navn: Isolated biliary atresia
Engelske synonym: Isolated atresia of bile ducts,Non-syndromic biliary atresia


Definisjon

A rare, biliary tract disease characterized by progressive obliterative cholangiopathy of the intra- and extrahepatic bile ducts, occuring in the embryonic/ perinatal period, leading to severe and persistent neonatal jaundice and acholic stool.

Fra Orphanet

ORPHA: 30391
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q44.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)