Intellectual disability syndrome due to a DYRK1A point mutation


Engelsk navn: Intellectual disability syndrome due to a DYRK1A point mutation
Engelske synonym: DYRK1A-related intellectual disability syndrome due to a point mutation


Definisjon

This disease is described under DYRK1A-related intellectual disability syndrome

Fra Orphanet

ORPHA: 464311
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q87.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)