Intellectual disability‑macrocephaly‑hypotonia‑behavioral abnormalities syndrome


Engelsk navn: Intellectual disability-macrocephaly-hypotonia-behavioral abnormalities syndrome


A rare, syndromic intellectual disability characterized by hypotonia, global developmental delay, limited or absent speech, intellectual disability, macrocephaly, mild dysmorphic features, seizures and autism spectrum disorder. Associated ophthalmologic, heart, skeletal and central nervous system anomalies have been reported.Informasjon

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 457279
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: QDeler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)