Infantile neuroaxonal dystrophy

Også kjent som: INAD
Engelsk navn: Infantile osteopetrosis with neuroaxonal dysplasia


Definisjon

This syndrome is characterized by osteopetrosis, agenesis of the corpus callosum, cerebral atrophy and a small hippocampus.

Fra Orphanet

ORPHA: 85179
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q78.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)