Infantile Krabbe disease


Engelsk navn: Infantile Krabbe disease
Engelske synonym: Krabbe disease, classic form,Krabbe disease, early-onset


Definisjon

Krabbes sykdom er en lysosomal avleiringssykdom, noe som innebærer uønsket avleiring av nedbrytningsprodukter i cellenes nedbrytnings- og gjenbruksstasjoner, lysosomene. Symptomer på Krabbers sykdom er utviklingshemning (kognitiv tilbakegang), hypertoni og spastisitet og økt irritabilitet.

Fra Orphanet

ORPHA: 206436
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: E75.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)