Incontinentia pigmenti (IP)

Også kjent som: IP, Bloch-Sulzbergers syndrom
Engelsk navn: Incontinentia pigmenti
Engelske synonym: Bloch-Siemens syndrome,Bloch-Sulzberger syndrome


Definisjon

Medfødt iktyose er en samlebetegnelse på mer enn 30 ulike former for arvelige hudtilstander som kjennetegnes av tørr, fortykket og skjellende/flassende hud.

Fra Orphanet

ORPHA: 464
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q82.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)