Immunodeficiency with severe reduction in serum IgG and IgA with normal/elevated IgM and normal number of B-cells


Engelsk navn: Immunodeficiency with severe reduction in serum IgG and IgA with normal/elevated IgM and normal number of B-cells


Definisjon

Dette er en diagnosegruppe.
For å finne ut av mer om diagnoser i gruppen eller mer nøyaktig koding, klikk på lenken til Orpha.net og se klassifiseringsnivå.

Fra Orphanet

ORPHA: 331240
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)