IgG4-relatert sykdom

Også kjent som: IgG4-RD
Engelsk navn: IgG4-related disease
Engelske synonym: IgG4-related sclerosing disease,Immunoglobulin G4-related sclerosing disease


Definisjon

"IgG4-relatert sykdom (IgG4-related disease, IgG4-RD) er en immunmediert fibroinflammatorisk systemsykdom som først ble beskrevet som egen entitet i 2003. Sykdommen kan affisere tilnærmet alle organer og strukturer. Immunreaksjonen i affiserte vev kan gjøre at vevet blir diffust forstørret og/eller utvikler tumorliknende lesjoner som kan feiltolkes som kreft." (Hentet fra Nasjonal veileder Revmatologi)

Fra Orphanet

ORPHA: 284264
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)