Hypomyelination‑hypogonadotropic hypogonadism‑hypodontia syndrome

Også kjent som: 4H syndrom
Engelsk navn: Hypomyelination-hypogonadotropic hypogonadism-hypodontia syndrome
Engelske synonym: 4H syndrome

Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)