Hereditary persistence of fetal hemoglobin-intellectual disability syndrome


Engelsk navn: Hereditary persistence of fetal hemoglobin-intellectual disability syndrome
Engelske synonym: Dias-Logan syndrome


Definisjon

Det mangler foreløpig informasjon om denne diagnose. Se Orpha.net for å lese mer om diagnosen.

Fra Orphanet

ORPHA: 619233
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)