Hereditær nevropati med trykkpareser

Også kjent som: Hereditær nevropati med trykkpareser, HNPP
Engelsk navn: Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies
Engelske synonym: Current pressure-sensitive neuropathy,HNPP,Heterozygous microdeletion 17p11.2p12,Potato-grubbing palsy,Tomaculous neuropathy,Tulip-bulb digger's palsy

Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)