Hemimeli (dysmeli)

Også kjent som: Dysmeli
Engelsk navn: Hemimelia
Engelske synonym: Longitudinal meromelia


Definisjon

Hemimelia is a limb malformation characterized by the absence or gross shortening of the lower portion of one or more of the limbs. The condition is designated according to which bone of the distal arm or leg is absent or defective and includes fibular, radial, tibial, or ulnar hemimelia (see these terms). Hemimelia ranges in severity.

Fra Orphanet

ORPHA: 2130
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)