Glykogenoser (GSD)

Også kjent som: Mc Ardles sykdom
Engelsk navn: Glycogen storage disease
Engelske synonym: GSD,Glycogenosis


Definisjon

Glykogenoser er en gruppe hovedsakelig autosomalt recessive sykdommer som skyldes feil i nedbrytingen av glykogen.

Fra Orphanet

ORPHA: 79201
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: E74.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)