Giant axonal neuropathy


Engelsk navn: Giant axonal neuropathy
Engelske synonym: GAN


Definisjon

Giant axonal neuropathy (GAN) is a severe, slowly progressive neurodegenerative disorder characterized by progressive motor and sensory peripheral neuropathy, central nervous system involvement (including pyramidal and cerebellar signs), and characteristic kinky hair in most cases.

Fra Orphanet

ORPHA: 643
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G60.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)