Genetic multiple congenital anomalies/dysmorphic syndrome-intellectual disability


Engelsk navn: Genetic multiple congenital anomalies/dysmorphic syndrome-intellectual disability
Engelske synonym: Genetic multiple congenital anomalies-intellectual disability with or without dysmorphism

Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)