Forstyrrelser i kjønnsutviklingen

Også kjent som: Hermafroditisme, Pseudohermafroditisme, DSD, disorders of sex development
Engelsk navn: Difference of sex development
Engelske synonym: DSD,Disorder of sex development


Definisjon

Variasjon i kroppslig kjønnsutvikling er en samlebetegnelse for flere forskjellige diagnoser der sammensetningen av indre og ytre kjønnsorganer, hormoner og/eller kromosomer har større variasjon enn det vi tradisjonelt forbinder med mannskropper og kvinnekropper.

Fra Orphanet

ORPHA: 90771
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)