Fibulaaplasi (dysmeli)

Også kjent som: Fibulahemimeli (medfødt misdannelse av leggbenet)
Engelsk navn: Fibular hemimelia
Engelske synonym: Congenital longitudinal deficiency of the fibula,Fibular longitudinal meromelia


Definisjon

A rare congenital limb malformation characterized by complete or partial absence of the fibula bone combined with dysplasia and hypoplasia of the tibia and dysplasia, hypoplasia or aplasia of parts of the foot.

Fra Orphanet

ORPHA: 93323
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q72.6

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)