Fibrøs dysplasi,polystotisk type


Engelsk navn: Polyostotic fibrous dysplasia

Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)