Fibrøs dysplasi monostotisk type


Engelsk navn: Monostotic fibrous dysplasia
Engelske synonym: Jaffe-Lichtenstein disease

Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)