Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP)


Engelsk navn: Fibrodysplasia ossificans progressiva
Engelske synonym: FOP,Myositis ossificans progressiva,Stone man syndrome


Definisjon

Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) er en svært sjelden, arvelig bindevevstilstand. FOP kjennetegnes av medfødte misformede stortær og gradvis økende forbening av bløtvevet i kroppen, såkalt heterotop ossifikasjon (HO) (1). Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad og symptomer. 

Fra Orphanet

ORPHA: 337
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: M61.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)