Familial paroxysmal ataxia


Engelsk navn: Familial paroxysmal ataxia
Engelske synonym: Episodic ataxia type 2


Definisjon

A form of hereditary episodic ataxia (EA) characterized by paroxysmal episodes of ataxia lasting hours, with interictal nystagmus and mildly progressive ataxia.

Fra Orphanet

ORPHA: 97
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G11.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (14)

Illustrasjon, liten jente med dysmeli, med skolesekk
  |  20 min

Nettkurs om dysmeli

I dette kurset vil du lære hva dysmeli er, hvilke utfordringer dette medfører for barnet og hvordan dere kan tilrettelegge undervisning og hjelpe barnet til deltagelse både sosialt og faglig.

Dame med dysmeli
  |  25 min

Dysmelistudien

Studie om smerter og deltakelse i arbeidslivet hos personer med dysmeli.