Familiære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner

Også kjent som: FTAAD
Engelsk navn: Familial thoracic aortic aneurysm and aortic dissection
Engelske synonym: Familial TAAD,Familial non-syndromic thoracic aortic aneurysm and aortic dissection


Definisjon

Familiære thorakale aortaaneurismer og aortadisseksjoner (FTAAD) er betegnelsen på en gruppe arvelige bindevevstilstander med høy risiko for utvidelse (dilatasjon/ aneurisme) eller rift (disseksjon) i hovedpulsåren (aorta). Andre pulsårer (arterier) kan være påvirket.

Fra Orphanet

ORPHA: 91387
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: I71.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)