Familiær osteokondritis dissecans


Engelsk navn: Familial osteochondritis dissecans
Engelske synonym: Osteochondritis dissecans and short stature


Definisjon

Familiær osteokondritis dissecans er en sjelden medfødt bensykdom (skjelettdysplasi). Familiær osteokondritis dissecans kjennetegnes av forstyrrelser i skjelettutviklingen, disproporsjonal kortvoksthet og skjelettforandringer som begynner i sen barnealder /ungdomsalder (hovedsaklig i knær, hofter, ankler og albuer).

Fra Orphanet

ORPHA: 251262
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: M93.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)