Faktor V -mangel

Også kjent som: Owrens sykdom
Engelsk navn: Congenital factor V deficiency
Engelske synonym: Owren disease,Parahemophilia,Proaccelerin deficiency


Definisjon

Owrens sykdom (Faktor V-mangel) er en svært sjelden blødersykdom som skyldes en defekt i blodlevringsmekanismen. Sykdommen er arvelig, medfødt og livslang og rammer både kvinner og menn.

Fra Orphanet

ORPHA: 326
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D68.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)