Facial dysmorphism-developmental delay-behavioral abnormalities syndrome due to WAC point mutation


Engelsk navn: Facial dysmorphism-developmental delay-behavioral abnormalities syndrome due to WAC point mutation
Engelske synonym: Desanto-Shinawi syndrome due to WAC point mutation

Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)