Epidermolysis bullosa, recessiv dystrofisk


Engelsk navn: Recessive dystrophic epidermolysis bullosa inversa
Engelske synonym: RDEB inversa,RDEB-I


Definisjon

A rare subtype of dystrophic epidermolysis bullosa (DEB) characterized by blisters and erosions which from adolescence or early adulthood are primarily confined to flexural skin sites.

Fra Orphanet

ORPHA: 79409
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q81.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)