Epidermolysis bullosa (EB)

Epidermolysis bullosa (EB) er en felles betegnelse på en gruppe sjeldne arvelige hudsykdommer som kjennetegnes ved at det dannes blemmer i ulike lag av huden. Slimhinner kan være berørt ved noen av sykdomsformene. Det er store variasjoner med hensyn til symptomer, forløp og behandling.

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på SSD sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no

Les mer om oral helse ved Junctional epidermolysis bullosa (JEB) på tako.no
Les mer om oral helse ved Dystrofisk epidermolysis bullosa (DEB) på tako.no