Emery-Dreifuss’ muskeldystrofi

Også kjent som: EMD, Emery-Dreifuss MD, EDMD, EmeryDreifuss muskeldystrofi
Engelsk navn: Emery-Dreifuss muscular dystrophy
Engelske synonym: EDMD


Definisjon

Emery-Dreifuss’ muskeldystrofi (EDMD) er en svært sjelden tilstand som starter i tidlige barneår med symptomer fra muskler og ledd. Påvirkning av hjertet er også typisk, men kommer ofte senere. Alvorlighetsgrad og hvordan sykdommen utvikler seg kan variere.

Fra Orphanet

ORPHA: 261
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (6)