Emery-Dreifuss muscular dystrophy, autosomal recessiv


Engelsk navn: Autosomal recessive Emery-Dreifuss muscular dystrophy
Engelske synonym: EDMD3


Definisjon

This disease is described under Emery-Dreifuss muscular dystrophy

Fra Orphanet

ORPHA: 98855
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)