Emery-Dreifuss muscular dystrophy, autosomal recessiv


Engelsk navn: Autosomal recessive Emery-Dreifuss muscular dystrophy
Engelske synonym: EDMD3
Informasjon

Nevromuskulært kompetansesenter (UNN) har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 98855
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: G71.0Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)