Dermatosparaksis Ehlers-Danlos' syndrom

Også kjent som: Ehlers-Danlos' syndrom, dermatosparaksis type
Engelsk navn: Dermatosparaxis Ehlers-Danlos syndrome
Engelske synonym: Dermatosparaxis EDS,Ehlers-Danlos syndrome type 7C,Human dermatosparaxis EDS VIIC,dEDS


Definisjon

Dermatosparaksis Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS. Dermatosparaksis EDS kjennetegnes av ekstremt sårbar og strekkbar hud, endrede ansiktstrekk, økt tendens til blåmerker og i noen tilfeller alvorlige komplikasjoner grunnet vevskjørhet.

Fra Orphanet

ORPHA: 1901
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q79.6

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)